Lokal na wynajem

Warszawa, Praga-Południe, Mińska 69

5 674,60 PLN

Numer oferty151/2488/OLW
Typ transakcjiWynajem
Cena5 674,60 PLN
Powierzchnia66.76 m2
Cena za m285 PLN / m2
Piętroparter
RynekWTÓRNY
ZamianaNIE
Link do filmu - prezentacjihttps://youtu.be/-3ZXjK5_OCo
Instalacje w lokaluWENTYLACJA, KLIMATYZACJA, OGRZEWANIE
PrzynależnePOMIESZCZENIE SOCJALNE
Forma własnościWŁASNOŚĆ
DodatkoweWITRYNA WYSTAWOWA
Źródło c.w.SIEĆ MIEJSKA
OgrzewanieC.O. Z SIECI MIEJSKIEJ
Rok budowy2023
Materiał ścianCEGŁA
ZabezpieczeniaOCHRONA
Droga dojazdowaASFALTOWA
OsiedleGROCHÓW
Rodzaj obiektuHANDLOWO-USŁUGOWY
Typ lokaluHANDLOWO-USŁUGOWY
Lokal na wynajem (Warszawa, Praga-Południe, Mińska 69)

Przedmiotem wynajmu jest lokal użytkowy z bardzo dużą witryną (i wejściem do lokalu) wychodzącą bezpośrednio na ul. Mińską, położony na parterze nowego budynku mieszkalnego na terenie dużego kompleksu mieszkaniowego; z przeznaczeniem pod różnego rodzaju działalności handlowo-usługowe lub małej gastronomii (wykluczona ciężka gastronomia). Lokal położony blisko rogu budynku, więc przy przejściu w głąb osiedla (witryna od głównej ulicy, dobrze widoczna z ulicy Mińskiej). Przed budynkiem uliczka wewnętrzna z dużą ilością ogólnodostępnych miejsc do parkowania aut. W budynku funkcjonuje już sklep Żabka i firma kurierska In Post. Vis a vis sąsiedniego budynku, w odległości ok. 100-150 m2, przystanek autobusowy (linie 102 i 123). Około 200-300 metrów od lokalu przy skrzyżowaniu ul. Mińskiej ze Stanisławowską przystanek autobusowy dla linii 202 i 173. Za budynkiem i obok, na obszarze 4 550 m2 inne budynki sporego osiedla mieszkaniowego (budownictwo z ostatnich lat), docelowo 14 budynków (większość już wybudowanych). Budynek w którym znajduje się lokal, został wybudowany jako realizacja etapu C inwestycji: kilka lat temu zostały wybudowane sąsiednie budynki w ramach etapu A i B, więc jest to lokalizacja już zamieszkała. W bezpośrednim sąsiedztwie, w promieniu do ok. 1 kilometra znajdują się: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział Warszawa, Uniwersytet SWPS, Sąd Rejonowy Praga, Ratusz Praga Południe, Urząd Skarbowy Warszawa Wawer, Wojskowy Instytut Medyczny, Stoen, siedziby innych firm m.in. MPT (Miejskie Przedsiębiorstwo Taksówkowe). Niedaleko, również do dworca PKP Wschodnia, czy w drugą stronę do Ronda Wiatraczna.

Do lokalu przynależny jest dedykowany teren zewnętrzny o powierzchni 8,64 m2 (bez możliwości grodzenia) znajdujący się bezpośrednio przed wejściem do lokalu do wykorzystania np. pod ogródek kawiarniany, czy stojak na prasę. Teren ten przynależy do lokalu na podstawie aktu notarialnego oraz uchwały wspólnoty mieszkaniowej w tym zakresie. Wspólnota mieszkaniowa ustanowiła również inne istotne i korzystne uchwały dla prowadzącego biznes w lokalu usługowym. Są to m.in. następujące, wyrażające zgodę uchwały:

- w sprawie wyrażenia zgody na dostęp do świadczenia usług telekomunikacyjnych na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej REWIR;

- w sprawie wyrażenia zgody na montaż jednostek zewnętrznych klimatyzacji dla lokali Usługowych;

- w sprawie zezwolenia na sprzedaż alkoholu w lokalu usługowym;

Sam lokal, bardzo ustawny; składający się z sali sprzedaży typu open-space o powierzchni 59, 38 m2, toalety - 4, 47 m2 i powierzchni 4 metrów na której można urządzić np. zaplecze socjalne, albo wykorzystać na powiększenie sali sprzedaży do łącznie 63, 38 m2. Powierzchnia pod ścianami lub elementami nadającymi się do demontażu - 0, 42 m2. Wysokość lokalu - 3, 28 cm. Stan lokalu pół developerski, na ścianach położone tynki gipsowe i ściany są pomalowane na biało; ościeża drzwi nie tynkowane. Sufity w lokalu nie tynkowane i nie malowane bez sufitów podwieszanych. Wymagane wykonanie izolacji podpłytkowej. Na podłodze posadzka cementowa. Stolarka drzwiowa drzwi wejściowe z profili aluminiowych, bez drzwi wewnętrznych i ościeżnic. Stolarka okienna: profile aluminiowe, szklone szkłem bezpiecznym P2. Nad wejściem do lokalu kurtyna powietrzna wraz z doprowadzonym ze skrzynki bezpiecznikowej kablem zasilającym WLZ.

Reklamy w formie kasetonów lub szyldów oraz wszelkie elementy identyfikacji wizualnej mogą być umieszczane jedynie w wyznaczonych miejscach tj:

a. W górnym pasie witryny lokalu w miejscu, gdzie występuje blenda z blachy.

b. Na semaforze przypisanym do lokalu, pod warunkiem dostosowania wymiaru i formy reklamy do lokalizacji.


Infrastruktura techniczna:

- woda z sieci wodociągowej miejskiej;
- kanalizacja sanitarna - odprowadzana do kanalizacji miejskiej;
- energia elektryczna - zasilanie z sieci energetycznej;;
- centralne ogrzewanie i ciepła woda użytkowa - z sieci ciepłowniczej miejskiej.

Instalacja wod.-kan.:

- z rur z tworzyw sztucznych;
- do częściowej lub całkowitej zabudowy przez Najemcę;
- bez podłączeń odbiorników sanitarnych;
- punkty odbiorcze wod.-kan. zabezpieczone korkami;
- bez białego montażu i armatury;

Instalacja C.O.:

- z rur z tworzyw sztucznych;
- grzejniki z głowicami termostatycznymi;

Instalacje elektryczne: tablica lokalowa natynkowo: rozprowadzenia instalacji elektrycznej oraz oświetleniowej w lokalu - po stronie najemcy;

- instalacje telefoniczna, telewizyjna - w lokalu wyłącznie natynkowo - rozdzielacz, okablowanie oraz dostarczenie sygnału w gestii operatora;

PPOŻ: lokal wyposażony w optyczne czujki dymu, wielodetektorowe czujki, ręczny ostrzegacz Poż., sygnalizator akustyczny ze wskaźnikiem optycznym.

Wentylacja mechaniczna:

- w standardzie przygotowanie do montażu centrali wentylacyjnej oraz rozprowadzenia instalacji przez najemcę;
- na elewacji czerpnia zapewniająca dopływ powietrza z zewnątrz;
- kanały wentylacyjne wyprowadzone ponad dach budynku i zakończone po wyjściu z szachtu wewnątrz lokalu.

Informacje techniczne:

Moc przyłączeniowa elektryczna wynosi 18 kW. Tablica elektryczna znajdująca się w lokalu wyposażona w wyłączniki różnico prądowe oraz zabezpieczenie nadmiarowo prądowe. Każdy obwód posiada własne zabezpieczenie nadmiarowo prądowe w postaci wyłącznika instalacyjnego. Dla wszystkich obwodów zastosowano zabezpieczenia o charakterystyce B o prądzie znamionowym: dla obwodów gniazdowych 16A; dla obwodów oświetleniowych 10A; dla obwodu skrzynki teletechnicznej 10A. Przekrój kabla zasilającego WLZ: W lokalu zastosowano przewody YDYżo 3x1,5mm2 zasilające wentylator oraz YDYżo 5x4mm2 do kurtyny powietrznej. Przewody zostały poprowadzone natynkowo oraz ułożone jako jednolite na całej długości od tablicy usługowej (bezpiecznikowej) do zasilanych urządzeń. W lokalu jest prąd 3-fazowy tzw. ,,siła".

Montaż jednostki zewnętrznej klimatyzacji w wyznaczonym i dedykowanym dla lokalu miejscu oznaczonym na schemacie (planie) przestrzeni garażowej budynku. Na ww. planie zaznaczona sugerowana (wyznaczona) trasa przewodów freonowych klimatyzacji z lokalu do wyznaczonego miejsca pod montaż jednostki zewnętrznej.

Umowa na min. 2 lata, do negocjacji tzw. wakacje czynszowe czyli zwolnienie z zapłaty czynszu najmu na okres pierwszych miesięcy na poczet adaptacji lokalu. Warunki, w tym długość okresu objętego wakacjami czynszowymi, uzależnione od okresu najmu. Płatność opłat adm.-ekspl. od dnia wydania lokalu protokołem zd.-odb. Najemcy. Do ceny czynszu najmu należy doliczyć podatek vat w wysokości 23% oraz opłaty adm.-ekspl. tzw. czynsz administracyjny wynoszący na chwilę obecną 852, 70 zł. + prąd (Najemca zawiera bezpośrednio na Siebie umowę z zakładem energetycznym).

The subject of the lease is a business premises with a very large window opening directly onto ul. Mińska, located on the ground floor of a new residential building around a large housing estate; intended for various types of commercial and service activities or small gastronomy (heavy gastronomy excluded). In front of the building there is an internal street with plenty of public parking spaces. The Żabka store and the In Post courier company already operate in the building. Vis a vis the neighboring building, a bus stop at a distance of approx. 100-150 m2 from the offered premises (lines 102 and 123). About 200-300 meters from the premises at the intersection of ul. Mińska with Stanisławowska, a bus stop for lines 202 and 173. Behind the building and next to it, there are other buildings of a large housing estate (construction from recent years), ultimately 14 buildings (most of them already built) on an area of 4,550 m2 - as follows from the document attached to the development agreement. The building in which the premises is located was built as the implementation of stage C of the investment, which means that the neighboring buildings in stages A and B were built a few years ago, so it is an already inhabited location. Within a radius of about 1 kilometer there are: SWPS University, Praga District Court, Praga Południe Town Hall, Tax Office Warszawa Wawer, Military Medical Institute, Stoen, offices of other companies, e.g. MPT (Municipal Taxi Company). Nearby, also to the Wschodnia railway station, or the other way to Rondo Wiatraczna. The premises includes an outdoor area dedicated to the premises with an area of 8.64 m2 (without the possibility of fencing) located in front of the entrance to the premises to be used, for example, for a cafe garden or a press stand. This area belongs to the premises on the basis of a notarial deed and a resolution of the housing community in this regard. The housing community has also established other important and favorable resolutions for the business owner in the service premises. These include the following resolutions (consenting): - on granting consent for access to the provision of telecommunications services in the REWIR Housing Community; - on consent to the installation of external air conditioning units for Service premises; - on the permit to sell alcohol in a service premises; As for the place itself, it is very well arranged; consisting of an open-space sales room with an area of 59.38 m2, toilets - 4.47 m2 and an area of 4 meters where, for example, social facilities can be arranged, or nothing can be arranged, and then the sales room will have 4 m2 more, i.e. 63.38 m2. The area under the walls or elements suitable for dismantling - 0.42 m2. The height of the premises - 3.28 cm. The condition of the premises is semi-development, because there are gypsum plasters on the walls and the walls are painted white; only the door jambs are not plastered. The ceilings in the premises are not plastered and not painted, without suspended ceilings. Under-tile insulation required. Cement floor on the floor. Door woodwork Entrance door made of aluminum profiles, without internal doors and frames. Window joinery: aluminum profiles, glazed with safety glass P2. Above the entrance to the premises there is an air curtain with a WLZ power cable brought from the fuse box. Advertisements in the form of coffers or signs and any elements of visual identification may be placed only in designated places: a. b. On the semaphore assigned to the premises, provided that the size and form of the advertisement are adapted to the location. Technical infrastructure: - water from the municipal water supply system; - sanitary sewage system - discharged to the municipal sewage system; - electricity - power supply from the power grid; - central heating and domestic hot water - from the municipal heating network. Water and sewage installation: - made of plastic pipes; - for partial or complete development by the Lessee; - without connecting sanitary receivers; - water and sewage collection points secured with plugs; - without white assembly and fittings; Central heating system: - made of plastic pipes; - radiators with thermostatic heads; Electrical installations: surface-mounted premises board: distribution of electrical and lighting installations in the premises - on the tenant"s side; - telephone and television installations - only surface-mounted in the premises - distributor, wiring and signal delivery at the discretion of the operator; Mechanical ventilation: - as a standard, preparation for the installation of the air handling unit and distribution of the installation by the tenant; - an air intake on the façade ensuring the supply of air from the outside; - ventilation ducts leading above the roof of the building and ending after leaving the shaft inside the premises. Technical information: The electrical connection power is 18 kW. The electrical board located in the premises is equipped with differential circuit breakers and overcurrent protection. Each circuit hasPaweł Dąbrowski (nr.licencji: 9855)
Dąbrowski Nieruchomości Komercyjne
lokale użytkowe i biurowe, budynki komercyjne
Biuro: 00-102, Warszawa ul. Marszałkowska 111
Tel. 534 199 999
pawel.dabrowski@biuro-dnk.pl
www.biuro-dnk.pl

Warszawa, Praga-Południe, Mińska 69
Film

Kontakt